Planering av tunnelbelysning med ReluxTunnel
(Nr 1502)

27 JANUARI 2015 i Knivsta

Kursbeskrivning
Att planera och beräkna belysning i långa trafiktunnlar är en omfattande uppgift. Belysningen skall anpassas till rådande ljusförhållanden utanför tunneln. Därför måste tunnelbelysningen kunna tändas i olika steg. Vid infart i tunneln skall belysningen succeSsivt trappas av så att ögat hinner anpassa sig till den mörkare miljön. Längden på denna sträcka beror bl.a. på trafikens hastighet. Hastigheten och armaturavståndet påverkar också det flimmer som kan uppstå från belysningen. Vissa flimmerfrekvenser måste undvikas eftersom de upplevs obehagliga och kan utlösa epilepsi.

Relux har utvecklat ett program för planering och utformning av tunnelbelysning. Detta har skett i samverkan med europeiska specialister på tunnelbelysning. Programmet tar hänsyn till internationella och nationella standarder.

Under kursen kommer vi att gå igenom en fullständigt projektering av ett tunnelprojekt. Kursen ges på engelska av diplomingenjör Klaus Heiss. Det är Klaus som har utvecklat programmet på Relux Informatik AG. Det finns således unika möjligheter att ställa frågor om användningen och bakomliggande förutsättningar.

För den som tidigare inte använt Relux ges den 26 januari en kort introduktion till användningen av Relux. Se kurs 1501.

3D vy

Kursinnehåll:

  • Beskrivning av tunnelns utformning (längd, profil, reflektanser mm)
  • Armaturval och fördelning av dessa på olika zoner
  • Uppdelning på kopplingsgrupper och reglersteg
  • Planering av belysningen i den inre delen av tunneln.
  • Kontroll av ljusfördelningar och vridning av armaturer
  • Planering av belysningen i infartszonen (tröskel- och övergångszonen)
  • Finjustering av belysningen
  • Välja omfattning av beräkningar
  • Utskrifter
  • Export av armaturplaceringar mm
Adaptation
Föreläsare och kursledare:
Klaus Heiss

 

Relux Informatik AG

Kursavgift:
6.000 kr exkl moms, inkl dokumentation och måltider

Övriga villkor se Allmän Info (Se menyn till vänster)Ljusskolan / Wabema
Navaren AR, 741 71 KNIVSTA
ljusskolan@wabema.se
Tel: 018 - 38 09 90
Sidan uppdaterad 2014-11-20