Uggla
Ljusskolan

 

Belysning för äldre och synskadade
(Nr 1506)

24 - 25 MARS 2015 i Knivsta

Kursbeskrivning
Kursen vänder sig till dig som jobbar med äldre och synskadade. Du är förmodligen verksam som synpedagog, arbetsterapeut, anpassningslärare, optiker, syninstruktör eller jobbar inom äldreomsorg eller sjukvård.

Kursen är också av intresse för dig som är med och utformar miljö för äldre och synskadade, t.ex arkitekter, elkonsulter, byggnadsingenjörer m.fl.

Efter kursen skall du ha kunskaper om ljus och belysning så att du aktivt kan medverka till att åstadkomma bättre belysning för personer med nedsatt syn. Du skall även ha fått en arbetsmetodik som du kan tillämpa för att jobba med anpassningsärenden.

Kursen behandlar i huvudsak bostadens belysning men principerna är även tillämpbara på anpassningar i arbetsmiljö. Vi berör också kortfattat hur belysningen ute i samhället och i det offentliga rummet påverkar synförhållanden för personer med nedsatt syn.

Kursinnehåll:

  • Ögat, sjukdomar och åldersförändringar
  • Grundläggande belysningsteknik
  • Seende och belysning
  • Ljuskällor för bostadsbelysning (inkl LED)
  • Belysning och kontrastgivning
  • Bedömning av synmiljöer
  • Belysningsarmaturer
  • Praktisk utformning av belysning
  • Arbetsmetodik vid belysningsanpassningar
Föreläsare:
Leif Wall
Albert Alm


Ingenjör, Ljusskolan / Wabema, Knivsta
Ögonläkare och professor emeritus

Kursavgift:
5.900 kr exkl moms, inkl dokumentation och måltider
Övriga villkor se Allmän Info (Se menyn till vänster)Ljusskolan / Wabema
Navaren AR, 741 71 KNIVSTA
ljusskolan@wabema.se
Tel: 018 - 38 09 90, Fax: 018 - 34 95 60
Sidan uppdaterad 2014-11-20