Allmänna villkor
för deltagande i Ljusskolans kurser

Anmälan
Anmälan till kurs är bindande.

Anmälan kan ske via internet, e-post, vanlig post eller fax,

Ljusskolan förbehåller sig rätten, att innan kursen skriftligen bekräftats, att utan ersättning ställa in densamma, om det finns för få deltagare.

Bekräftelse
Bekräftelse på att Ljusskolan mottagit din anmälan utsänds normalt via e-post.

Beslut att genomföra kurs fattas senast 14 dagar före planerad kurs. Deltagarna erhåller därefter omgående bekräftelse, schema, vägbeskrivning, mm.

Kursavgifter
Kursavgiften inkluderar dokumentation, kaffe, normalt även luncher och middagar enligt kursprogrammet.

Moms tillkommer på kursavgifterna.

Avgiften faktureras ca två veckor före kursstart.
Betalningsvillkor 14 dagar netto.

Rabatter
Företag som anmäler fler än två deltagare erhåller 25 % rabatt från och med 3:e deltagaren.

Avbokning
Vid avbokning senare än 14 dagar före kurs debiteras halv kursavgift.
Det betalade beloppet finns tillgodo om samma deltagare återkommer till motsvarande kurs vid ett senare tillfälle.

Kursintyg
Alla som deltagit i en hel kurs erhåller Ljusskolans kursintyg.

Kurslokaler
De flesta kurserna genomförs i egna lokaler i industrihuset Navaren i Knivsta
ca 16 km söder om Uppsala. Goda kommunikationer finns med bil (E4), järnväg (Stockholm - Uppsala) och med buss till Arlanda.

När kurser genomförs på annan plats anges detta tydligt i kursprogrammet.

Övernattning
Deltagarna ansvarar själva för sin eventuella övernattning. Normalt hänvisar Ljusskolan till övernattningsmöjligheter och reserverar att antal rum för deltagarna.


Ljusskolan / Wabema
Navaren AR, 741 71 KNIVSTA
ljusskolan@wabema.se
Tel: 018 - 38 09 90
Sidan uppdaterad 2010-01-03