Detta
är
Ljusskolan

Ljusskolan erbjuder korta kurser om belysning. Utbudet omfattar kurser om både
inomhus- och utomhusbelysning. Kurserna kan vara av såväl grund- som fördjupningskaraktär och behandla såväl belysningsteknik som gestaltning. Deltagare är elkonsulter, arkitekter, branschanställda, lärare, synpedagoger m.fl.

Ljusskolan drivs av Wabema, som ägs av Leif Wall. Verksamheten ingick tidigare i Ljushögskolans uppdragsutbildning och dessförinnan i Ljuskulturs Ljusskola. Jag har på olika sätt medverkat i planering och genomförande av kurser om belysning sedan Ljuskultur startade sin Ljusskola 1984.

Till mina ambitioner hör att:

  • kurserna skall motsvara deltagarnas förväntningar
  • erbjuda trevlig samvaro
  • hålla god konferensstandard
  • innebära god service och väl fungerande rutiner
  • upplevas prisvärda
  • ge möjlighet att knyta värdefulla kontakter

Ljusskolan kan även medverka i att planera och genomföra uppdragsutbildning på företag. Sådan utbildning anpassas efter beställarens behov och deltagarnas förutsättningar.

På grund av min pensionering kommer verksamheten succesivt att minska. Kurserna koncentreras på Relux-kurser och uppdragsutbildning.

Jag tackar alla som deltagit i mina kurser för det förtroende de visat verksamheten och hoppas att kurserna varit till stor nytta.

Leif Wall


Ljusskolan / Wabema
Navaren AR, 741 71 KNIVSTA
ljusskolan@wabema.se
Tel: 018 - 38 09 90
Sidan uppdaterad 2014-09-03